Joomla gallery by joomlashine.com

Sitpnig

zdjecia sitpnig

Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SITPNIG 6.04.2016

Zebranie otworzył i prowadził V-ce Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego SITPNiG Józef Chowaniec.

Pierwszym punktem zebrania było wysłuchanie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego SITPNiG za ostatnią kadencję 2012 - 2015. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Oddziału, w którym zrzeszone jest osiem Kół oraz dwa Kluby. Średnia obecność członków Zarządu na Zebraniach Oddziału wyniosła 80%. Podkreslone zostało wzorowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Oddziału - zadaniem tym zajmuje się kol Elzbieta Jezierska. W podsumowaniu sprawozdania, Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Oddziału.

Podjęto Uchwałę nr 11 o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem zabrania było przedstawienie wyników Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach i Klubach. W nowej kadencji przewodniczącymi zostali:

  • Koło przy Zakładzie Gazowniczym – kol. Krzysztof Wesołowski,
  • Koło przy Instytucie Nafty i Gazu – kol. Jacek Nowak,
  • Koło przy Exalo Drilling SA – kol. Francziszek Brach,
  • Klub Absolwentów Zagranicznych Uczelni Naftowych – kol. Ryszard Cygan,
  • Klub Seniora Naftowca – kol. Lucjan Rudzik,
  • Koło przy Geofizyce Kraków SA – kol. Piotr Dacewicz,
  • Koło AGH: Zakład Surowców Energetycznych oraz Zakład Geofizyki – kol. Barbara Czopek,
  •  Koło przy Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH - kol. Albin Wojnar,
  •  Koło przy Państwowym Instytucie Geologicznym Oddział Karpacki zostało rozwiązane z powodu zbyt małej ilości członków SITPNiG.

 Termin nastepnego zebrania Oddziału Krakowskiego został ustalony na 11 maj 2016.

 
Free business joomla templates